Bemutatkozás Tevékenység Munkadíjak Kapcsolat

Tevékenység

Büntetőjog
majd két évtizedes nyomozói-vizsgálói és hosszú ügyvédi gyakorlattal rendelkezem a büntetőjog területén. Vállalom elkövetők tekintetében a bűnügyi védői feladatokat, tanúk, sértettek hatékony képviseletét, pótmagánvádló képviseletét, valamint kártalanítási eljárást.

Polgári jog
nagy gyakorlattal rendelkezem szerződések készítésében és szerződésekkel kapcsolatos perek vitelében; szerződéssel, illetve szerződésen kívül okozott károk miatt folytatott perek területén, valamint a tulajdonhoz és birtokhoz kapcsolódó ügyekben.

Öröklési jog
végrendeletek, öröklési szerződések elkészítése; hagyatéki eljárás, öröklési perek

Családi jog
házassági és élettársi vagyonjogi szerződések elkészítése, házassági perek, gyermek elhelyezése és tartása iránti perek.

Társasági jog
társaságok alapítása, társasági szerződés módosítása, társaságok átalakítása, végelszámolás, cégbírósági ügyintézés. Társaságok állandó megbízással történő képviselete, társaságok összes jogi ügyének intézése. Cégügyek intézése elektronikus cégeljárással.

Ingatlanjog
ingatlan adásvételi- és csere szerződések, bérleti szerződések, társasházi alapító okiratok és szervezeti-működési szabályzatok elkészítése, ingatlanok átminősítése, földhivatali ügyintézés, ingatlanhoz kapcsolódó perek vitele. Társasházi közös költség tartozás behajtása.

Fizetési meghagyásos és végrehajtási eljárás

TAKARNET rendszerbõl az egész ország területérõl tulajdoni lapok, térképek azonnali beszerzése.
a TAKARNET rendszer szolgáltatásairól tájékozódhat a www.takarnet.hu honlapon